ΣΚΑΫΛΑΪΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΛ ΚΟ. ΛΤΔ

Τηλεπικοινωνιακό Υλικό Αντ/ποι & Εισαγωγείς

22484444 22484444 Καλαμών αρ. 39, 2032 Στρόβολος, Λευκωσία