ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΙΣΣΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ

Κλινικές Γενικές

22442630 22442630 Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού Λεωφόρο αρ. 92, 2037 Στρόβολος, Λευκωσία