ΤΑΣΚΟ (ΙΝΤΕΡΠΡΙΖΕΡΒΣ ΛΤΔ)

Κονσερβοποιεία

25724095 25724095 Αλκιδάμαντος αρ. 3, 4101 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός