ΕΛΕΚΟΡΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εμπορικών Πληροφοριών Γραφεία

22664475 22664475 Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου Λεωφόρος αρ. 47, Διαμ. 301, 2414 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία