ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σ. & Λ. ΛΤΔ

Έπιπλα Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες-Καταστήματα

22485870 22485870 Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 2220 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία