Επικοινωνία

Η άποψη σου μετρά

Εάν έχεις οποιεσδήποτε εισηγήσεις, σχόλια ή παρατηρήσεις που αφορούν τις Υπηρεσίες μας θα χαρούμε ιδιαιτέρως να τις ακούσουμε.

Επικοινώνησε μαζί μας
Υπηρεσίες Καταλόγων
Νάξου 5, Τ.Κ. 24929,
CY-1396 Λευκωσία.
Τηλ.:  8000 88 88 (χωρίς χρέωση)
Φαξ.: 8000 88 81 (χωρίς χρέωση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: info@cytayellowpages.com.cy