Συνήθεις Ερωτήσεις

Πως μπορώ να βρω τον αριθμό τηλεφώνου ενός προσώπου;

 1. Επίλεξε «Ονομαστικός Κατάλογος».
 2. Επίλεξε την «Επαρχία» στην οποία διαμένει το άτομο που ψάχνεις.
 3. Πληκτρολόγησε το «Επώνυμο» ή/και το «Όνομα» του προσώπου που ψάχνεις. Μπορείς να πληκτρολογήσεις μέρος του επιθέτου και του ονόματος εάν δεν είσαι σίγουρος για την ορθότητα της γραφής.
 4.  Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Πως μπορώ να βρω τον αριθμό τηλεφώνου μιας επιχείρησης;

Έχοντας το όνομα (Τρόπος 1)

  1. Επίλεξε «Χρυσός Οδηγός».
  2. Επίλεξε «Επαρχία».
  3. Πληκτρολόγησε το όνομα ή/και την επαγγελματική κατηγορία της επιχείρησης και που ψάχνεις.
  4. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Έχοντας το όνομα (Τρόπος 2)

 1. Επέλεξε «Ονομαστικός Κατάλογος»
 2. Επέλεξε την «Επαρχία» στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση που ψάχνεις.
 3. Πληκτρολόγησε το όνομα της επιχείρησης που ψάχνεις στο πεδίο «Επώνυμο».
 4. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Έχοντας την επαγγελματική κατηγορία (Τρόπος 3)

 1. Επίλεξε «Χρυσός Οδηγός»
 2. Επίλεξε την «Επαρχία» για την οποία ψάχνεις στοιχεία.
 3. Πληκτρολόγησε  τους πρώτους χαρακτήρες της Επαγγελματικής Κατηγορίας που ψάχνεις και επέλεξε την κατηγορία από τη λίστα.
 4. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Πώς μπορώ να βρω τηλέφωνα Κυβερνητικών Υπηρεσιών;

Έχοντας το όνομα του Υπουργείου ή Κυβερνητικής Υπηρεσίας (Τρόπος 1)

 1. Επίλεξε «Κυβερνητικά Τηλέφωνα».
 2. Επίλεξε την «Επαρχία» για την οποία ψάχνεις στοιχεία.
 3. Επίλεξε το Υπουργείο ή την Κυβερνητική Υπηρεσία που ψάχνεις από τη λίστα.
 4. Επίλεξε το Τμήμα που ψάχνεις από τη λίστα.
 5. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Έχοντας το όνομα του Τμήματος (Τρόπος 2)

 1. Επίλεξε «Κυβερνητικά Τηλέφωνα».
 2. Επίλεξε την «Επαρχία» για την οποία ψάχνεις στοιχεία.
 3. Επίλεξε «Αναζήτηση με Τμήμα»
 4. Πληκτρολόγησε το όνομα του τμήματος που ψάχνεις και επέλεξε το όνομα από τη λίστα
 5. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Πώς μπορώ να βρω το όνομα και τη διεύθυνση ενός προσώπου ή μιας επιχείρησης από τον αριθμό τηλεφώνου;

 1. Επέλεξε «Ονομαστικός Κατάλογος».
 2. Επέλεξε «Αντίστροφη Αναζήτηση με Τηλέφωνο».
 3. Πληκτρολόγησε τον αριθμό τηλεφώνου.
 4. Πάτησε το κουμπί «Έρευνα».

Αποτελέσματα στη περίπτωση αυτή, υπάρχουν μόνον για όσα πρόσωπα ή επιχειρήσεις έχουν υπογράψει σύμβαση με την οποία συμφωνούν να γίνεται αντίστροφη αναζήτηση με τον αριθμό του τηλεφώνου τους.

Το σύστημα δεν μου δίνει αποτέλεσμα

Πιθανές Λύσεις:

 1. Έλεγξε ότι η γλώσσα επιλογής και η γλώσσα γραφής είναι η ίδια.
 2. Έλεγξε εάν οι πληροφορίες που έδωσες είναι σωστές. Σιγουρέψου για την ορθότητα της γραφής.
 3. Χρησιμοποίησε μέρος του ονόματος, κατηγορίας ή επωνυμίας.
 4. Η καταχώρηση η οποία ψάχνεις ίσως να είναι εκτός καταλόγου.
 5. Δοκίμασε ξανά λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω ή επικοινώνησε μαζί μας για βοήθεια.