ΣΙ.ΕΙΤΣ & ΒΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Οδοντοτεχνίτες

22771190 22771190 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 3, Διαμ. D511, 1065 Λευκωσία, Λευκωσία