ΣΑΛΩΜΗ ΣΠΑ

Σπα Κέντρα (Spa Centres)

22371757 22371757 Λεωφ. Στροβόλου Λεωφόρος αρ. 93, Διαμ. 101, 2020 Στρόβολος, Λευκωσία