Α. & Μ. ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΚΟΝΣΤΡ. ΛΤΔ

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

99443398 99443398 Χολαργού αρ. 9, 3010 Λεμεσός, Λεμεσός
99652359 99652359 Χολαργού αρ. 9, 3010 Λεμεσός, Λεμεσός
99365306 99365306 Χολαργού αρ. 9, 3010 Λεμεσός, Λεμεσός