ΚΑΛΑΪΚΑΣ Δ.Κ. ΛΤΔ

Ξενοδοχείων & Εστιατορίων Εξοπλισμός

22466266 22466266 Μιχαλάκη Κουσουλίδη (Κ'κλί) αρ. 1, Διαμ. E4&5, 1027 Λευκωσία, Λευκωσία