ΛΑΜΕΚ ΛΤΔ

Μηχανουργεία Επισκευές & Κατασκευές

25562381 25562381 Αλεξανδρείας αρ. 17, 3013 Λεμεσός, Λεμεσός