ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Εθελοντικές Οργανώσεις & Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

23942650 23942650 28ης Οκτωβρίου αρ. 19, 5320 Λιοπέτρι, Αμμόχωστος