ΒΙ.ΚΕΪ. ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΛΑΝΤ ΣΕΝΤΕΡ ΛΤΔ

Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί-Επιδιορθώσεις & Συντήρηση

22874880 22874880 Λεωφ. Αγλαντζιάς Λεωφόρος αρ. 54Α, 2108 Αγλαντζιά, Λευκωσία
22874884 Λεωφ. Αγλαντζιάς Λεωφόρος αρ. 54Α, 2108 Αγλαντζιά, Λευκωσία