ΝΙ.ΠΑ. ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΛΤΔ

Θερμάνσεις Κεντρικές Εγκαταστάτες & Συντηρητές

22814888 22814888 Γεωργίου Αναγνωστοπούλου αρ. 12, Διαμ. 7, 2047 Στρόβολος, Λευκωσία
22814889 Γεωργίου Αναγνωστοπούλου αρ. 12, Διαμ. 7, 2047 Στρόβολος, Λευκωσία