ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Κλινικές Χειρουργικές

24631666 24631666 Ραφαήλ Σάντι αρ. 17, 6052 Λάρνακα, Λάρνακα