ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ Α. ΣΠΟΤΣΑΪΚΡΙΣΤΣ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΛΤΔ

Εξευρέσεως Εργασίας Γραφεία

22352900 22352900 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΒΟΗΘΟΙ & ΞΕΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αγίου Αλεξίου αρ. 1, 2054 Στρόβολος, Λευκωσία