ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΣ

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

22387737 22387737 Αγίας Μαρίνης αρ. 5, 2321 Λακατάμεια, Λευκωσία