ΤΣΙΑΚΚΑΣ Μ.Ι. & ΣΙΑ ΛΤΔ

Ρουλεμάν Αντ/ποι & Εισαγωγείς

25562458 25562458 Μισιαούλη και Καβάζογλου αρ. 67, 3016 Λεμεσός, Λεμεσός