ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ.Ε. & Α. ΛΤΔ

Μπαταρίες Καταστήματα Πωλήσεων

22750620 22750620 Σταύρου Βενιζέλου αρ. 3, 2231 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία
22751408 22751408 0000,