ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Οδοντοτεχνίτες

24651822 24651822 Κωνσταντίνου Καλογερά αρ. 8, ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΡΤ, Διαμ. 12, 6021 Λάρνακα, Λάρνακα