ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

Πρακτορεία Στοιχημάτων

22590631 22590631 Αγίου Νικολάου αρ. 69Α, 2408 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία