ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

Πρακτορεία Στοιχημάτων

22320866 22320866 Καντάρας αρ. 142, 2051 Στρόβολος, Λευκωσία
22590631 22590631 Αγίου Νικολάου αρ. 69Α, 2408 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία