ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΣΤΕΪΚ ΧΑΟΥΖ

Εστιατόρια - Στέϊκ Χάους

24655114 24655114 Λόρδου Βύρωνος αρ. 28Α, 6023 Λάρνακα, Λάρνακα