ΤΙΤΖΕΗΣ ΜΠΥΡΑΡΙΑ

Εστιατόρια - Μπυραρίες Με Φαγητό

23832621 23832621 Πρωταρά Λεωφόρος αρ. 43, Ακίν. Συμεού, κατ. 1-4, 5296 Παραλίμνι, Αμμόχωστος