ΚΟΜΠΟΣ Α.Γ. ΜΠΑΤΤΕΡΙΣ ΛΤΔ

Μπαταρίες Αντ/ποι & Εισαγωγείς

25342891 25342891 Ειρήνης αρ. 180, Τάλφο κορτ, 3022 Λεμεσός, Λεμεσός
25342906 Ειρήνης αρ. 180, Τάλφο κορτ, 3022 Λεμεσός, Λεμεσός