ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΦΙΤΙΚΗ ΠΙΤΤΑ

Αρτοποιεία

25660002 25660002 Δήλου αρ. 2, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 3056 Λεμεσός, Λεμεσός
25565154 25565154 Λονδίνου αρ. 12Β, 3065 Λεμεσός, Λεμεσός