ΚΙΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

Ηλεκτρικά Είδη & Υλικά Καταστήματα Πωλήσεων

25383777 25383777 Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 75, 3077 Λεμεσός, Λεμεσός