ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ι. ΟΦΣΕΤ ΠΡΙΝΤΕΡΣ ΛΤΔ

Κυτιοποιεία

22481900 22481900 Λεωφ. Κιλκίς Λεωφόρος αρ. 36, 2234 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία
22484992 Λεωφ. Κιλκίς Λεωφόρος αρ. 36, 2234 Λατσιά (Λακκιά), Λευκωσία