ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΤΔ

Μηχανουργεία Επισκευές & Κατασκευές

22822593 22822593 2776 Κάτω Μονή, Λευκωσία