ΜΑΛΙΠΟΥ ΚΟΚΤΕΪΛ ΜΠΑΡ

Μπαρ

25321763 25321763 Βασιλέως Γεωργίου, Ανδρεα Κωρτ, κατ. 1, 4047 Γερμασόγεια, Λεμεσός