ΝΙΕΛΜΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΛΤΔ

Οικοδομικά Υλικά - Καταστήματα Πωλήσεων

25377933 25377933 Ομήρου αρ. 31, Μορφώ Μπλόκ Α, κατ. 03, 3095 Λεμεσός, Λεμεσός