ΣΙ. & ΕΪΤΣ. ΧΗΤ ΦΛΟΟΥ ΛΤΔ

Κλιματισμός & Εξαερισμός - Εγκατάσταση & Συντήρηση

22763684 22763684 Λεωφ. Στροβόλου Λεωφόρος αρ. 77, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία