ΑΛΦΑ ΠΙΤΣΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ)

Εστιατόρια - Πιτσαρίες

22836200 22836200 Λεωφ. Γρηγορίου Αυξεντίου αρ. 65H, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία