ΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑΣ

Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων

99641885 99641885 Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφόρος αρ. 43, 2610 Άγιος Επιφάνιος Ορεινής, Λευκωσία