ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Εθελοντικές Οργανώσεις & Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

23943334 23943334 Γεωργίου Κατσιάρη αρ. 21, 5320 Λιοπέτρι, Αμμόχωστος