ΠΡΟΖΥΜΙ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Αρτοποιεία

24725183 24725183 Αναστασίου Μανώλη αρ. 72, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα
24727710 24727710 Ελευθερίας αρ. 42, 7520 Ξυλοφάγου, Λάρνακα