ΠΑΛΕΝΑ ΜΠΑΪΟ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ ΛΤΔ

Καλλυντικά Βιομηχανίες

22624910 22624910 Πενταδακτύλου αρ. 1, 2643 Εργάτες, Λευκωσία