ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ

Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων

23827127 23827127 Λεωφ. Πρωταρά Λεωφόρος αρ. 175, Ακίν. Μούτση, κατ. 1, 5289 Παραλίμνι, Αμμόχωστος