ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ & ΥΙΟΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΤΔ

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

22494567 22494567 Ανδρέα Δημητρίου αρ. 62, Διαμ. 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία