Α. Τ. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΤΔ

Συσκευασίας Μηχανήματα Αντ/ποι & Εισαγωγείς

25733318 25733318 Μόρφου αρ. 20Α, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, 4130 Πολεμίδια Πάνω, Λεμεσός
25733827 25733827 Μόρφου αρ. 20Α, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, 4130 Πολεμίδια Πάνω, Λεμεσός
25733256 25733256 Μόρφου αρ. 20Α, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, 4130 Πολεμίδια Πάνω, Λεμεσός