ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α

Δικηγόροι

24622265 24622265 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 22, MAKARIA CENTER, γραφείο 402, 6017 Λάρνακα, Λάρνακα
24622598 24622598 Λεωφ. Αρχ/που Μακαρίου Γ' Λεωφ αρ. 22, MAKARIA CENTER, γραφείο 402, 6017 Λάρνακα, Λάρνακα