ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κλινικές Γενικές

22502000 22502000 Ψαρών αρ. 6-12, 2408 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία