ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ιατρικά Κέντρα & Υπηρεσίες

22444133 22444133 Καστελλορίζου αρ. 12, 2108 Αγλαντζιά, Λευκωσία