ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ C.E.C & D.

Εργολήπτες Οικοδομικών Εργασιών

22498447 22498447 Λεωφ. Στροβόλου Λεωφόρος αρ. 95, 2020 Στρόβολος, Λευκωσία