ΚΑΛΑΒΑΖΙΔΗΣ Α. ΛΤΔ

Μπλάϊντς Εσωτερικού & Εξωτερικού Χώρου

25586486 25586486 Αντώνη 'Ελληνα αρ. 7, 4102 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός