ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μηχανικοί Αυτοκινήτων

22922692 22922692 Μηχανικός Αυτοκινήτων - Γκαράζ Αλέκου Κωνσταντίνου αρ. 2, 2800 Κακοπετριά, Λευκωσία