ΕΜΕΛ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ)

Λεωφορείων Συγκοινωνίες

25352111 25352111 Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α', Νοσοκομείο, 3022 Λεμεσός, Λεμεσός