ΚΛΙΝΕΤ ΛΤΔ

Ξενοδοχείων & Εστιατορίων Εξοπλισμός

22352880 22352880 Μιχαήλ Γιωργάλλα αρ. 18, 2409 Έγκωμη Λευκωσίας, Λευκωσία