ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης (Δημόσιες)

24653273 24653273 Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή Λε, 6030 Λάρνακα, Λάρνακα