ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης (Δημόσιες)

24363993 24363993 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, 6999 Λάρνακα, Λάρνακα
24365095 Αβραάμ Αντωνίου, ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, 6041 Λάρνακα, Λάρνακα